מֵידָע

שקע לדלת של דור-קריקלזוצפו בסרטון: איך להחליף שקע חשמלי רגיל לשקע גוויס משולש (יָנוּאָר 2022).